Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad van Wijkgemeente Oude Kerk heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen proberen we met onze mogelijkheden en gaven het geheel van de wijkgemeente te dienen.

De wijkkerkenraad bestaat op dit moment in totaal uit 16 leden, t.w.: predikant, zes pastoraal ouderlingen, zes diakenen en drie ouderling-kerkrentmeesters. Naast de kerkenraad is er de wijkdiaconie, de wijkraad van kerkrentmeesters en het consistorieberaad.

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

 
Wie is wie? Wie is wie?

Wie zitten er in de kerkenraad en in welke hoedanigheid?

lees meer »
 
Moderamen Moderamen

Het Moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, de scriba en de predikant. 

lees meer »
 
Filmfragmenten interview kerkenraadsleden Filmfragmenten interview kerkenraadsleden

Klik snel verder om een aantal filmfragmenten te bekijken waarin kerkenraadsleden vertellen over hoe zij hun ambt beleven. 

lees meer »