Collectebonnen Collectebonnen

Collectebonnen van de PGZ kunnen worden besteld. Deze bonnen zijn verkrijgbaar door overschrijving van € 15,- ; € 30,- of € 60,- (waarde per bon resp. € 0,50, € 1,00
of  € 2,00) naar bankrekeningnummer NL92FVLB0699768098 ten name van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, onder vermelding van het afleveradres waar de bestelde bonnen moeten worden bezorgd.

Contante aankoop op het Kerkelijk Bureau is ook mogelijk op vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur, Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer, telefoon 079-3168256.

terug